Palowickie forum dyskusyjne
Co robi sie w Sołectwie Palowice? - Wersja do druku

+- Palowickie forum dyskusyjne (http://forum.palowice.net)
+-- Dział: Palowice, tu mieszkam! (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Dział: Nasze Palowice (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Wątek: Co robi sie w Sołectwie Palowice? (/showthread.php?tid=54)

Strony: 1 2 3 4 5


Co robi sie w Sołectwie Palowice? - Pawell - 26-11-2009 22:55

Drodzy forumowicze,
Dobrze, że interesujecie się tym co dzieje się w sołectwie, ale chcąc o tym mówić, trzeba opierać się w faktach, bo inaczej wasz wysiłek włożony w rozwiązywanie problemów może okazać się niepotrzebny, gdyż rozwiązujecie problemy już rozwiazane. Informacje o tym co dzieje się w sołectwie można uzyskać na stronie internetowej urzedu GiM, Zebraniach Wiejskich, u Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Gmina Czerwionka-Leszczyny nie dofinansowuje kosztów zwiazanych z funkcjonowaniem stron prywatnych, a taką jest strona internetowa palowice.net

Zasady funkcjonowania Sołectwa reguluje statut Sołectwa, taki dokument jest opublikowany na stronie Urzędu GiM, jak wiekszość dokumentów do których się odwołam w tym poście. Zgodnie z tym dokumentem najwazniejszym organem w Sołectwie jest Zebranie Wiejskie. Statut przewiduje ogłoszenie ZW w sposób zwyczajowo przyjęty i tak u nas ogłasza się, poprzez wywieszanie zawiadomienia o zwołaniu zebrania na tablicach ogłoszeń oraz przez ks. proboszcza na wszystkich mszach niedzielnych w niedziele poprzedzającą tydzień w którym ma odbyć się zebranie.

Na zebraniu Sołectwa Palowice odbytym 19.02.2009r. zostałą przyjęta uchwała nr 1/2009 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Palowice, dokument ten jest potrzebny do składania wniosków o dofinansowanie zadań z funduszu PROW. Pierwsze zadanie do realizacji w ramach tego planu to "Gmina dzieciom-budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach" (place zabaw), razem środki na to zadanie 660 000 zł. z czego Palowice 110 000 zł., zadanie to zostało przyjęte do realizacji Uchwała Rady Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27.02.2009r. W kwietniu została opracowana dokumentacja, w maju złożono wniosek o dofinansowanie. Po rozpatrzeniu wniosku w pażdzierniku została podpisana umowa o dofinansowaniu. Termin realizacji 2010r. lokalizacja w parku przy ul. Debowej (naprzeciw wiaty po byłej RSP).

Następne Zebranie Wiejskie odbyło się 18.09.2009r. na którym zostałą podjęta Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Palowice nr 2/2009 w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2010 i tak Uchwałą Rady Radnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26.06.2009r. kwota funduszu dla Sołectwa Palowice na rok 2010 wynosi 45 tyś. zł.
Uchwałą Zebrania Wiejskiego ktowa ta została rozdysponowana w następujacy sposób:
- 42 tyś. zł. przeznaczono na kontynuację remontu nawierzchnii ul. Woszczyckiej
- 3 tyś. zł. na wykonanie projektu oświetlenia parku przy ul. Dębowej.

Odnośnie sali gimnastycznej Rada Sołecka i Sołtys corocznie w propozycjach zadań do realizacji w Sołectwie Palowice składanych do burmistrza Gminy i Miasta ujmuje to zadanie jako piorytetowe. Na wniosek burmistrza uchwałą Rady Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23.10.2009r. do wieloletniego programu inwestycji zostało wprowadzone zadanie pod nazwa "Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach", termin realizacji 2010-2012., kwota na to zadanie - 2 500 000 zł.

Młodzież, kółka zainteresowań, zespoły mogą się spotykać w placówce MOK działającej od 2005r. na bazie sali OSP Palowice w każdy poniedziałek i środe w godz. od 15-20 (bezpłatnie). Placówke tą prowadzi p. Maria Szafraniec.

Skarżycie się na brak kontaktu, nie kontaktując się, mój adres i nr telefonu jest umieszczony na stronie palowice.net, z wszystkimi którzy zgłaszają problemy Sołectwa rozmawiam, nie wszystkie problemy mam kompetencje rozwiązać. Oprócz tego mam dyżury w każdy 3 wtorek miesiąca w godz. 17-18 w budynku Ośrodku Zdrowia "Sołtysówka". Informacja o dyżurach na stronie Urzędu GiM, (Dyżury Radnych). Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się cyklicznie w każdy 3 piątek miesiąca o godz. 18:00 w budynku Ośrodku Zdrowia "Sołtysówka".

Z poważaniem,
Sołtys.


RE: Co robi sie w Sołectwie Palowice? - mail-soft - 26-11-2009 23:19

Dziękuję serdecznie za sprostowanie i wyjaśnienie niektórych spraw poruszanych na tym forum - takie wypowiedzi są tu nam potrzebne! Miło byłoby nam gdyby Pan Sołtys lub ktoś z Rady Sołeckiej od czasu do czasu napisał coś od siebie w danym temacie, podniosło by to w jakimś sensie wartość tego forum.

Co do dyżurów to przyznam się, nie wiedziałem - taka dezinformacja z mojej strony.


RE: Co robi sie w Sołectwie Palowice? - Bzik - 26-11-2009 23:24

Panie Sołtysie My nie skarżymy się na brak kontaktu. Chcielibyśmy tylko, aby Pan włączał się w dyskusję prowadzone na forum związane z Palowicami. Wiemy że jest Pan bardzo zajęty, ale myślę że raz na tydzień zajrzeć tu i uświadomić Nas w pewnych niuansach poruszonych na Forum nie będzie kłopotem.
Widzi Pan nie wiele osób wiedziało o tym co Pan napisał i za to jesteśmy wdzięczni oraz doceniamy też zaangażowanie i przygotowanie w/w wiadomości. Dla coraz większej społeczności Internautów będzie to dobra nowina że można się od samego Sołtysa coś dowiedzieć. Liczymy na aktywne pisanie Postów.

Pozdrawiam


RE: Co robi sie w Sołectwie Palowice? - Miglandz - 26-11-2009 23:49

Post Pana Sołtysa wiele wyjaśnił i rzucił całkiem inne światło na działanie Rady Sołeckiej w Palowicach.
Ja również nie byłem świadom dyżurów w Sołtysówce.
Myślę że na następne zebranie wybierze się też grupka Młodzieży z Forum.


RE: Co robi sie w Sołectwie Palowice? - Hetman - 12-12-2009 05:32

O widzę że sam sołtys zawitał na to forum. Nie wiem czy to dobre miejsce na moje pytanie ale chciałbym się dowiedzieć co się stało z robionym kiedyś projektem kanalizacji w Palowicach. Czy były to wywalone pieniądze w błoto które skasowała sobie firma z Katowic a może się mylę i jest szansa że wreszcie doczekamy się inwestycji na miarę XXI wieku i nasze ścieki popłyną do oczyszczalni rurami z kanalizacji. Może ktoś z forumowiczów wie coś na ten temat.


RE: Co robi sie w Sołectwie Palowice? - NASA - 12-12-2009 11:12

Budowa sieci kanalizacyjnej.
Poprawa stanu środowiska oraz jakości życie mieszkańców.
Dla mieszkańców sołectwa 2013-2016 Budżet Gminy i Miasta, środki zewnętrzne. 80.000.000 zł

skopiowałem to z planu rozwoju sołectwa Palowice z 27 lutego 2009r.

A tu wklejam z maja 2005r
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączenie jej do Oczyszczalni Ścieków w Czerwionce – Leszczynach 2007 - 2010


RE: Co robi sie w Sołectwie Palowice? - Ziutek - 12-12-2009 17:28

Mały poślizg, ale Plany są Cool


RE: Co robi sie w Sołectwie Palowice? - Hetman - 11-05-2010 12:22

To przedstawia obraz naszej wsi i forum na dzień dzisiejszy


RE: Co robi sie w Sołectwie Palowice? - Miglandz - 11-05-2010 21:09

hmmm cisza przed burzą Tongue


RE: Co robi sie w Sołectwie Palowice? - wojt95 - 11-05-2010 21:20

A to niby co za burza? Big Grin